• Mr. M.A. (Marco) Ossentjuk Werkwijze

Mr. M.A. (Marco) Ossentjuk Werkwijze

De werkwijze van mr. Ossentjuk kenmerkt zich door een – zo als hij dat noemt – breed perspectief. Tijdens het intakegesprek hoort mr. Ossentjuk graag niet alleen wat het concrete probleem is doch graag ook het bredere verhaal, de van belang zijnde omstandigheden waarin cliënt verkeert, alsook de redenen waarom in de visie van cliënt het probleem is ontstaan.

Zeker bij zaken die al enige tijd “vast” zitten is de oplossing voor het geschil vaak te vinden door verder te kijken dan naar alleen de standpunten die in een dossier zijn geformuleerd. Het gaat immers om de belangen van cliënt. Samen met cliënt zoekt mr. Ossentjuk deze belangen, en als deze duidelijk zijn kan op basis daarvan met de wederpartij het overleg worden aangegaan, dan wel de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Mr. Ossentjuk werkt nauwkeurig en precies. Dossiers van mr. Ossentjuk zijn altijd goed geordend en lopende (wettelijke) termijnen worden in diverse systemen bijgehouden. Door deze geordende wijze van werken is de cliënt van mr. Ossentjuk verzekerd van het feit dat er niets wordt vergeten of over het hoofd wordt gezien, noch in de communicatie met de wederpartij noch ten tijde van een zitting ten overstaan van de rechtbank.

Brieven en processtukken van mr. Ossentjuk zijn zodanig opgesteld dat deze overzichtelijk en makkelijk leesbaar zijn. Het moet voor een wederpartij, en uiteraard ook voor de rechtbank, direct duidelijk zijn welke visie cliënt heeft en waarom deze visie moet worden gevolgd. Onduidelijk brieven en processtukken geven – vroeg of laat – (uitleg)problemen, en dat moet uiteraard worden voorkomen. Zorgvuldig communiceren en zorgvuldig procederen is wat u van mr. Ossentjuk kunt verwachten.