Legitieme portie, verschil met kindsdeel

Het kindsdeel is het deel van de erfenis dat een kind krijgt als een van de ouders overlijdt en er geen testament is opgemaakt. Het kind kan zijn kindsdeel echter niet direct opeisen, hij krijgt dit pas als ook de langstlevende ouder is overleden.

De legitieme portie is een deel van de erfenis dat een kind altijd kan opeisen, ook als dat kind door zijn ouders is onterfd: hij staat dan niet met lege handen. De legitieme portie is een aanspraak op geld en geen aanspraak op goederen van de nalatenschap