De taak van de bijzondere curator

De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige. Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Dit kan bijvoorbeeld zijn het onderzoeken bij welke ouder een kind wil wonen en waarom. De bijzondere curator spreekt met het kind, de direct betrokkenen en eventueel derden (school, pleegouders, gezinsvoogd et cetera).

De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol en zal eerst met ouders of voogd praten om op die manier te proberen het probleem op te lossen.

Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank, hij geeft hierin weer hoe hij tegen de zaak aankijkt en wat hij vindt dat er moet gebeuren. De rechtbank  stuurt dit verslag vervolgens aan de betrokkenen.

Als de bijzondere curator het geschil niet heeft kunnen oplossen zal de rechtbank de procedure voortzetten en dan zal de bijzondere curator in die procedure de belangen van het kind behartigen.