Kortgeding en de omgangsregeling

Het kan zijn dat de verzorgende ouder een lopende omgangsregeling stopt zonder dat daarvoor een goede reden is. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de ouders een meningsverschil hebben waar zij niet uitkomen, waarna de verzorgende ouder de omgangsregling eenzijdig stopt om daarmee de andere ouder dwars te zitten. Een dergelijke situatie lost zich in de meeste gevallen niet vanzelf op en de kinderen zijn daarvan dan de dupe.

In dergelijke gevallen moet de ouder die de omgangsregling eenzijdig heeft gestaakt zo spoedig mogelijk worden aangesproken. Hoe langer de verzorgende ouder (zonder goede grond) de kinderen bij de andere ouder weghoudt, hoe slechter het voor de kinderen is. Mocht overleg niet leiden tot een snelle herstart van de omgangsregeling, dan zal de kortgeding rechter zo spoedig mogelijk moeten worden verzocht om de verzorgende ouder te verplichten de omgangsregeling weer na te komen. Dit verzoek aan de kortgeding rechter gaat door middel van een kortgeding dagvaarding.

Wij kunnen een dergelijke dagvaarding snel voor u opstellen en bij de rechtbank indienen. Afhankelijk van de verhinderdata van partijen lukt het ons vaak om de zaak binnen 14 dagen voor de rechter te hebben.