Hoe wordt een bijzondere curator benoemd

Daarvoor moet bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om een bijzondere curator te benoemen. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend door het kind zelf, de (pleeg)ouders of de voogd van het kind of door de voogdijinstelling. Als een kind een verzoek om een bijzondere curator wil indienen kan dat door het sturen van een brief of e-mail van het kind zelf aan de rechtbank.

Dit kan in een lopende procedure maar dit kan ook ook als er nog geen sprake is van een procedure. Daarnaast is het mogelijk dat de rechter zelf in een lopende procedure – dus zonder daartoe een verzoek van bovengenoemde personen te hebben ontvangen – een bijzondere curator voor het kind benoemd.