Eigen advocaat voor een kind: de bijzondere curator

In procedures waar minderjarige kinderen betrokken zijn is het onder voorwaarden mogelijk dat aan het kind een bijzondere curator wordt toegewezen. Dit is meestal een advocaat die dan alleen de belangen van het kind, en dus niet van een van zijn ouders, behartigt.

Dit kan in situaties waarbij het kind een belangenconflict heeft met zijn/haar ouders of als het een conflict betreft tussen de ouders waar het kind bij betrokken is. Hierbij moet worden gedacht conflict op het gebied van de verzorging, de opvoeding of het vermogen van het kind.