Executeur, wat als hij zijn werk niet goed doet?

Als schade ontstaat aan een nalatenschap omdat de executeur de afwikkeling van de nalatenschap niet naar behoren heeft uitgevoerd, en dus niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam executeur zou mogen worden verwacht, kan hij worden aangesproken op grond van onrechtmatig handelen.

Wij kijken graag met u naar de feiten en omstandigheden om te beoordelen of een dergelijke aanspraak kans van slagen heeft.

Als de rechter het onrechtmatig handelen eenmaal heeft vastgesteld kan betreffende schade op de executeur worden verhaald. De schade dient dan door de executeur aan de nalatenschap te worden vergoed.