De omgangsregeling wordt niet meer nagekomen

Indien de andere ouder, zonder uw in- of toestemming, de door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling niet meer nakomt doet u er goed aan om contact op te nemen met een advocaat. Uw advocaat kan dan met u bespreken wat de beste manier is om de omgangsregeling hersteld te krijgen. Dit kan in overleg met de andere ouder of door tussenkomst van de rechter.

Aan de rechter kunt u bijvoorbeeld vragen om te bepalen dat;
  • Mediation of een omgangsbemiddeling dient plaats te vinden.
  • Forensische mediation of een ouderschapsonderzoek dient plaats te vinden.
  • Begeleide omgang dient plaats te vinden.
  • Een bijzondere curator als advocaat voor uw kind wordt benoemd.
  • Een omgangs-ondertoezichtstelling wordt uitgesproken.
  • Het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt gewijzigd of beĆ«indigd.
  • De hoofdverblijfplaats van uw kind wordt gewijzigd.
  • De andere ouder een dwangsom moet betalen bij het niet nakomen van de omgangsregeling.
  • Uw kind met behulp van de politie wordt afgegeven.
Wij bespreken graag met u wat gezien uw situatie, en natuurlijk het belang van uw kind, de beste stap is die het eerste genomen kan worden.