De vastgestelde omgangsregeling stoppen

De hoofdregel is dat een eenmaal door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling altijd moet worden nagekomen.

Indien er zich evenwel een bijzondere omstandigheid voordoet op grond waarvan het noodzakelijk is om de door de rechtbank vastgestelde regeling te wijzigen, of zelfs te staken (bijvoorbeeld indien de veiligheid uw kind in het geding is), zal – als overleg met de andere ouder niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk contact moeten worden opgenomen met een advocaat.

Uw advocaat kan dan met u bespreken wat u het beste kunt doen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn het zo spoedig mogelijk vragen aan de rechtbank – al dan niet in kort geding – om de vastgestelde omgangsregeling per direct op te schorten of te wijzigen.

Er moet dan, in het belang van het kind, snel gehandeld worden; de advocaat zal de zaak zo spoedig mogelijk aan de rechtbank moeten voorleggen en daarbij de rechtbank moeten verzoeken om de zaak zo snel mogelijk te behandelen. We doen dat graag voor u.